KİTAPLAR

  1. Obez Devlet Devleti Besleyenler Devletten Beslenenler, İstanbul, SİA Kitap, 2022 4. Baskı.
  2. Kontrolsüz Güç Vergilerimiz Nerede?, İstanbul, SİA Kitap, 2022, 4. Baskı
  3. Vergi Sistemini Anlama Kılavuzu, 184s, İstanbul, Tekin Yayınevi, 2021, 5. Baskı
  4. Türk Vergi Sisteminin Temel Sorunları ve Çözüm Önerileri, 156s, Bursa, Ekin Yayınevi, 2018, 5. Baskı
  5. Vergi Mevzuatı ve Uygulamaları, 608s, Bursa, Ekin Yayınevi, 2012, 2. Baskı
  6. Revizyon, 421s, Bursa, Ekin Yayınevi, 2017, 1. Baskı
  7. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, A. Hakim Çelik ile, 352s, Bursa, Ekin Yayınevi, 2010, 15. Baskı