Author Archives

Dr. Ozan Bingöl

Vergi Uzmanı

ON SORUDA EMLAK VERGİSİ

1- Emlak vergisi nedir ve ne zaman ödenir? Türkiye sınırları içerisinde bulunan binalar, arsalar ve araziler emlak vergisine tabidir. Emlak vergisi, bina vergsi ve arazi vergisi olmak üzere iki farklı kategoriye ayrılmaktadır. […]

YURTDIŞINDAN YOLCU BERABERİ GETİRİLEN CEP TELEFONLARINDA HARÇ TUTARI: UFUKTA YENİ ARTIŞ VAR MI?

Yurtdışından yolcu beraberinde getirilen ve ülkeye vergisiz sokulan cep telefonlarının ülke sınırları içerisinde kullanılabilmesi için 120 gün içerisinde harç tutarının ödenerek kayıt ettirilmesi zorunludur. İşte bu kayıt esnasında yurtdışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonları için kayıt harcı veya IMEI kayıt harcı adı altında bir bedel ödeniyor. Cep telefonundan bu kapsamda alınan kayıt harç tutarının şöyle bir geçmişine göz attığımızda artış tutarları çok dramatik.

VERGİSİZ NAFAKA BALDAN TATLIDIR.

Son günlerde, nafaka ödemesinin süresi ile ilgili tartışmalar sürüp gidiyor. Konu pek çok boyutu ile tartışılmasına rağmen, nafaka adı altında yapılan yüksek tutarlı ödemelerin vergisel boyutu pek gündeme gelmiyor. Oysa, basına yansıyan […]

MALİ DİSİPLİN Mİ DEDİNİZ?

Mali disiplinin en genel ve temel tanımı bütçe denkliği ile ifade edilir. Ancak, günümüz ekonomilerinde kamunun ulaştığı boyut ile mevcut bütçe açıkları, yüksek borç stokları ve bu borçlardan kaynaklanan faiz ödemeleri ülkelerde denk bütçenin sağlanmasını zorlaştırmıştır. Artık günümüz ekonomilerinde mali disiplin denildiğinde sadece denk bütçe değil, sürdürülebilir bir borç seviyesinin ve rasyonel bir bütçe açığının sağlanması olarak da kabul edilmektedir.

Kimin ve Neyin Vergileneceği Kararı Nasıl Verilmeli?

Vergi devletle birlikte var olan bir olgu. Tarihsel süreçte çok farklı adlarla vergi alınmıştır. Günümüzde de yüzlerce ad altında çok farklı unsurlar üzerinden vergi alınmaktadır. Peki, neyin üzerinden ve kimden ne kadar vergi alınacağı kararı neye göre verilir. Başka bir deyişle, verginin konusu, mükellefi, oranı, uygulanacak indirim, istisna ve muafiyet hangi kriterler esas alınarak belirlenir?