GÜMRÜK

YURTDIŞINDAN POSTA VE KARGO İLE ALIŞVERİŞTE GÜMRÜK MUAFİYETİ KALDIRILDI.

15 MAYIS 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN VERGİSEL DÜZENLEMELER NELERDİR?

15 Mayıs 2019 tarih ve 30775 sayılı Resmi Gazetede 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1111) ve yine aynı tarihli 1106 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı. Kararlar ile birlikte pek çok kişiyi etkileyen vergisel düzenlemeler yapıldı.

1111 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının yürürlük maddesi uyarınca, söz konusu  Kararda yer alan düzenlemeler Kararın yayımlandığı tarihten 15 gün sonra yürürlüğe girecek. Dolayısıyla aşağıdaki düzenlemelr 31 Mayıs 2019 tarihinden itibaren uygulamaya geçecek. 1106 sayılı döviz üzerinden BSMV alınmasına ilişkin karar ise yayımlandığı tarih olan 15 Mayıstan itibaren yürürlüğe girdi. 

Döviz Üzerinden Kambiyo İşlemlerine Binde 1 BSMV Geldi.

15.05.2019 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 1106 Sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile bankalar tarafından döviz satılırken satış tutarı üzerinden binde bir vergi kesintisi yapılmaya başlanacaktır.

Döviz üzerinden yapılan kambiyo işlemlerine bugün (15 Mayıs 2019) itibariyle binde 1 BSMV (banka sigorta muamele vergisi) getirilmiştir. 2008 yılında kaldırılan söz konusu vergi 11 yıl aradan sonra tekrar uygulamaya konulmuştur. Bu durumun fiskal amacından çok ekonomik amacı ortaya çıkmaktadır. Dövize geçmenin maliyeti arttırılarak Türk Lirasının tercih edilmesi bir nevi vergi argümanı ile desteklenmiştir.

Aşağıdaki kambiyo işlemlerinde ise BSMV oranı “0” olarak uygulanmaya devam edecektir:

 • Bankalar iye yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları,
 • Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları,
 • Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan veya kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları.

Bu arada 6802 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca “Kambiyo alım ve satım muamelelerinde kambiyo satışlarının tutarı vergiye matrah olur.” hükmünü hatırlatalım. Buna göre, banka ve yetkili müesseseler (döviz büfeleri) tarafından yapılan satış şeklindeki kambiyo işlemine konu matrah üzerinden binde 1 BSMV uygulanması söz konusu olacaktır.

Yolcu Beraberi Cep Telefonu Artık İki Değil, Üç Yılda Bir Getirilebilecek.

Yurtdışından yolcu beraberinde getirilerek yurtiçinde kullanılacak cep telefonlarının 120 gün içerisinde 618,60 TL harç (IMEI kayıt ücreti) ödenerek kullanılmasındaki 2 yıllık süre 3 yıla çıkarılmıştır. Yurtdışına olan talebi kısmak veya azaltmak hedeflenmiştir. Ancak cep telefonlarına yakın zamanda yapılan ÖTV artışı ile birlikte IMEI kayıt ücreti olan 618,60 liranın da önümüzdeki günlerde 1.000 TL üzerine çıkarılması muhtemeldir. Konuya ilişkin yazımız için TIKLAYINIZ.

Yeni düzenleme ile birlikte gözden kaçırılmaması gereken diğer bir husus ise, yolcu beraberi getirilen söz konusu telefon ilgili yolcunun kimlik numarasına kayıtlı hatlarda kullanılabilecektir

Yurtdışından Kargo ve Posta Yoluyla Alışverişteki En Son 22 Avroluk Muafiyet Kaldırıldı.

Daha önce 5 Mart 2019 tarihli yazımızda da kaldırılması ihtimalinden bahsettiğimiz gibi yurtdışından kargo ya da posta yoluyla verilen siparişlerdeki 22 avroluk gümrük vergisi muafiyeti bugün tamamen kaldırılmıştır. 2011 yılı öncesinde 150 avro olan bu sınır 2011 sonrası 75 avroya düşürülmüş, 2017 yılında 30 avro ve 2018 yılında son olarak 22 avroya kadar uygulanmıştı. Bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Mayıs 2019’dan itibaren 150 avroya kadar kitap haricindeki 1.500 avroya kadar tüm yurtdışı siparişleri gümrük vergisine tabi tutulmuştur. Şayet 1 avroluk bir ürün bile sipariş verseniz bu ürünün değeri üzerinden;

 • Ürün AB ülkelerinden geliyorsa %18,
 • Diğer ülkelerden geliyorsa %20 gümrük vergisi ödemek zorunda kalmaktasınız.

Ayrıca bugünkü resmi gazete ile birlikte çok önemli bir değişiklik daha yapılmıştır. Yurtdışından kargo ya da posta yoluyla vereceğiniz siparişleriniz şayet 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kanununun kapsamına giriyorsa ilave olarak bir de %20 ÖTV ödemek zorundasınız. Gümrük idaresinin ilgili ürünün ÖTV’ye tabi olup olmadığını tespit için ürün paketini açarak incelemesi bir tür zaruret haline gelebilecek. Bu ise, söz konusu ürünü alanlara gümrük sunum ücreti altında bir bedelin yansıtılmasını gerektirebilecek.

Bir Taşla Üç Kuş

Yukarıda yer verdiğimiz bilgiler birlikte değerlendirildiğinde, aslında yürütme organı posta ve kargo yoluyla yurtdışı alışverişlerde muafiyeti kaldıran bir taş attı ama üç kuş birden vurdu:

Kuş 1- Muafiyet kalktığı için gümrük vergisi alınacak (AB’den gelen eşyada %18, diğer ülkelerden gelenlerde %20),

Kuş 2- Satın alınan ürün ÖTV listesindeki bir ürün ise ilave %20 ÖTV,

Kuş 3- Ürünlerin içerik, nitelik ve değerinin tespiti, ÖTV’ye tabi bir ürün olup olmadığının anlaşılması için ürün paketlerinin açılarak denetlenmesi karşılığında Gümrük Sunum Ücreti.

Konunun daha iyi anlaşılması amacıyla belli ürün bedelleri için ödenecek tutarlar aşağıda tablo halinde sunulmuştur.

yurtdışı posta ve kargo ile alışverişlerde gümkür muafiyeti istisnası sıfırlandı kaldırıldı 3

Yukarıdaki hesaplamalara göre, yurtdışından TL karşılığı 10 TL olan bir ürün ÖTV’ye tabi ise sise 19,6 TL’ye, değilse 17,2 TL’ye mal olacak. Buna bir de 70 kuruş damga vergisi ilave edileceğini söyleyip canınızı iyice sıkayım.

Bu noktada bir taşla üç kuş vurmak isteyen vergi idaresine küçük bir hatırlatma yapmakta fayda var. Yurtdışındaki pek çok online satış sitesi, satılan ürünün bedelini çok düşük göstererek Türkiye’ye gönderiyor. Örneğin 30 Avroluk bir ürün paketin üzerinde 5 Avro olarak gösterilebiliyor. Bu durum bir taşla üç kuş vurma isteyen vergi idaresinin amacına ulaşmamasına yol açabilir.

Bir uyarıyı da alıcılara yapalım. Vergiler nedeniyle posta ve kargo yoluyla alınan ürünlerde denetimler artırılacak. Bu durum, ürünün gerçek bedeli ile gümrük işlemlerine tabi gösterilen bedelleri arasındaki farkları da ortaya çıkarabilecek. Bu yöndeki tespitler yurtdışından yapılan küçük alışverişlerde pek çok vatandaşı gümrük kaçakçısı konumuna düşürebilir. Aman dikkat!

1500 Avro ve Altında Posta veya Kargo Yoluyla Satın Alınan Ürünlerde KDV Olacak mı?

4458 Sayılı Gümrük Kanununun 167’nci maddesi ile KDV Kanununun 52’nci maddesi gereği, tek ve maktu tarife KDV de dahil edilerek belirlendiği için kıy­me­ti 1500 Euro­’­yu geç­me­mek şar­tıy­la, yurtdışından pos­ta veya hız­lı kar­go ta­şı­ma­cı­lı­ğı yo­luy­la ge­len eş­ya­nın de­ğe­ri üze­rin­den maddede belirtilen oranlarda tek ve mak­tu bir ver­gi tah­sil edilecek olup, ayrıca gelen eşyanın değeri üzerinden KDV ödenmesi söz konusu olmayacaktır. Yurtdışından pos­ta veya hız­lı kar­go ta­şı­ma­cı­lı­ğı yo­luy­la ge­len eş­ya­ için 1500 Euro’ya kadar tüm vergileri kapsayacak şekilde tek bir oran uygulanmakta iken, bu tutarın (1500 Euro’nun) üzerindeki bir eşyada, gümrük vergisinin yanında KDV, ÖTV gibi ithalata ilişkin diğer tüm mali yükümlülüklerin de ödenmesi gerekmektedir. (Aydın, 2019)

 

15.05.2019

Dr. Ozan BİNGÖL

Başkent Üniversitesi Öğr. Gör

 

Dipnot: 

Aydın, Fedai, “Yurtdışından Posta veya Kargo İle Gelen ve Değeri 1500 Euro’yu Aşmayan Eşya İçin Ayrıca KDV ödenecek mi?”,  http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/fedaiaydin/006/

NOT: Tüm hakları yazarına aittir. Yazar adı ve vergiyedair.com sitesindeki aktif linki belirtilerek kısmi alıntı yapılabilir. Yazardan izin alınmaksızın aynen yayımlanamaz veya farklı şekillerde kullanılamaz.  Aksi davranışlar için gerekli hukuki süreç başlatılır.

 

18 replies »

  • Nuri Bey, yorumunuza katılıyorum. Gümrük Vergisi, ÖTV’ye ilaveten bir de gümrük sunum ücreti maliyeti çıkabilir ki; bunlar ürünün yurtdışından alınmasını anlamsız kılabilir.

   Beğen

 1. Ozan Bey, bu kanunları düşünmeden ve sanayiciye sormadan çıkarıyorlar, neticeleri hakkında en ufak bilgileri yok. Gümrük vergisi Türkiye’de üretilen mallarda yerli ürünü korumak amaçlıdır. Bir mal üreticinin girdisi ise ve Türkiye’de üretilmiyor ise buna gümrük vergisi koymak ülkemizde sanayiyi ve teknolojik buluşları engellemekten başka işe yaramamaktadır. Teknolojik ürün geliştirmek isteyen çoğu müteşebbis, bu ürünlerin prototiplerini yapmak için 15-20 USD tutarlarında 5-10 parça malzemelere ihtiyaç duymaktadır. Bu parçalar yurt dışından getirildiğinde gümrüğe tabi olurlarsa bir gümrük komisyoncusuna vekalet çıkartma maliyeti, komisyon ücreti, malın gümrükte beklediği süre nedeniyle ödeyeceğiniz ardiye masrafı, gümrük maliyeti, vs., toplandığında 5-10 USD malzeme için yaklaşık 1000TL masraf yapmanız gerekiyor. Sanayici açısından da girdi olarak ihtiyaç duyulan malzemeler, burada üretilip üretilmediğine bakılmaksızın gümrük vergisine tabi tutulduğunda, nihai ürün yurt dışıyla rekabet edemez hale gelebiliyor.

  Liked by 1 kişi

 2. Yapılan düzenlemeleri kabul ediyorum , doğru veya yanlış pek de araştırılmadan bir karar alınıp uygulanıyor maalesef. Fakat şunu kabul edemiyorum ; bir çok ürün ptt/gümrük vb noktada inceleme amaçlı bekliyor sanırım. Aylardır gelmesini beklediğim ürünler var. Üstelik benim gibi bir çok kişi ürünü alamadığı için dispute ( tartışma kaydı ) açıyor. Bunun izahını kimse yapamaz , artık bu ticaret çağında kimse bizim ülkemizdeki uygulamalara katlanmak zorunda değil. Paypal gibi ali express de ben ürün göndermiyorum artık Türkiye ye derse hiç şaşırmam.

  Beğen

 3. Yurtdışından(Amerikadan) 2200 usd tutarında elektronik bir malzeme sipariş etmek istiyorum. Ancak 1500 euro sınırını tam manası ile kavrayamadım. Ürünümü gümrükten almak için ek belgelere ihityacım olacağını ve çok uğraştıracağını okudum/duydum. Bunun hakkında neredeyse hiç bir kaynak yada bilgi bulamadım. Bu konu hakkında beni aydınlatırsanız sevinirim.

  Beğen

 4. Merhaba,

  Bir konuda danışmak istedim. Kocaeli Üniversitesinde öğretim üyesiyim ve yabancı kuruluşlar eğitim öğretim faaliyetlerinde kullanmamız için bazı elektronik kartları bize bedelsiz olarak gönderiyorlar. Bu gönderilerin bazısı 50$ civarında iken bazısı 5000$ civarında olabiliyor. Yakın zamanda iki ayrı gönderi Kocaeli Üniversitesine gönderildi ve kontak kişisi benim. Ben bu tip gönderilerin Madde 71 kapsamında muafen teslim edilmesi için elektronik imzalı bir dilekçeyi taşıma firmasına gönderiyordum ve sorunsuz geliyordu.

  Son iki gönderide ilki 1500 dolardan biraz fazla, ikincisi ise 4500 dolar civarında elektronik geliştirme kartı gönderildi. 5 yıl önce de benzer sıkıntılar yaşıyordum ve bu yüzden AHL Kargo gümrük müdürlüğüne şahsen gittim ve gümrük müdür yardımcısı ile şahsen görüştüm. Kendisi süreci hızlandırdı ve madde 71 kapsamında muafen teslimini talep eden dilekçe ile başvurursam bundan sonra bu konuda bir sıkıntı yaşamayacağımı söyledi. Ancak bu son iki gönderide bu dilekçeyi iletmeme rağmen sıkıntı yaşadım. Bu süreçte yine AHL kargo gümrük müdürlüğünü aradım ve bir yetkili ile görüştüm. Kendisi meblağların yüksek olduğunu ve üniversitenin yetki yazısı ile oraya gidip beyanname doldurmam gerektiğini iletti. Bununla birlikte ilk gönderiyi oraya gitmeme gerek kalmadan alabildim.

  Değeri 4500 dolar civarında olan bu son gönderi ile ilgili kendisiyle telefonda konuşurken “Hocam bu başka bir yere gidiyor” şeklinde bir ifade kullandı. Bunun üzerine ne demek istediğini sorduğumda sürekli olarak ticari değeri olan ürünleri getiriyorsunuz dedi. Sanıyorum beni bir şeylerle itham etti. Üniversiteden aldığım yetki yazısı ile birlikte yarın AHL kargo gümrük müdürlüğüne gideceğim ama bu sürecin daha kolay olması için başka bir yöntem var mı yok mu bir fikrinizi almak istedim.

  Ayrıca bahsettiğim müdür yardımcısı gelirken gönderinin faturasını da götürmemi istedi. Gönderi bize bedelsiz geldiği için aslında üniversite adına düzenlenmiş bir fatura yok. Kendisine bu şekilde ifade ettiğimde sembolik bir fatura kesebilirler dedi. Bana bu çok doğru gelmedi. Ben yine de gönderici kuruluşa fatura gönderebilir misiniz diye sordum ve Bill To bölümünün boş olduğu ve Ship To bölümünde Kocaeli Üniversitesinin adreslendiği bir dokümanı eposta ile gönderdiler. Müdür yardımcısının fatura ile ilgili bu tavrı da bana ayrıca yanlış geldi.

  Görüşlerinizi paylaşabilirseniz sevinirim.

  Beğen

 5. Merhaba,
  Yazınıza denk geldim. İngiltere’den 350 tl tutarında 1000 sayfa bir kitap sipariş etmek istiyorum. Herhangi bir vergiye tabii olur mu? Teşekkürler.

  Beğen

 6. ustad.
  aldigimiz urune gumruk yetkilisi keyfi olarak deger bicmis. aldigim urunun gercek degeri 26 dolar iken 80 dolar fiyat bicmis. buna gore vergi eklemis. bu durumu nereye itiraz edebiliriz__?

  Beğen

 7. AKP BİR YERDEN DAHA KAYNAK AÇTI KENDİNE MAŞALLAH DİYORUM. illah bir kuyu veya hazine buluyor biliyorki 2022 de seçim Kaybedilecek bu yüzden Kaynağı hazırlıyor sanırım.

  Beğen

 8. Merhaba. 2300$ a bisiklet almak istiyorum ingiltere de bir bisiklet sitesinden.Normal vergi ödeyip alabilirmiyim gümrükten yoksa çok uğraşırmıyırım acaba?

  Beğen

 9. Almanyada kullanilmis olarak satin aldigim 12€ degerindeki resim fircalarini posta ile göndermek istiyorum.Posta gönderisini Banka Dekontu ile birlikte gönderecegim,Gümrük vergisi olurmu?eger olursa ne kadardir,bilgilendirirseniz sevinirim.

  Beğen

 10. Bir yakınım yurt dışından 240€degerinde kargoyla ayakkabı gönderecek buna vergi varmı varsa ne kadar alırlar

  Beğen

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s