Fazla Vergi, Vergiyi Öldürür.

30 Ağustos Zafer Bayramında Resmi Gazetede yayımlanan Otomobilde ÖTV artışı düzenlemesi aklıma Fransız iktisatçı Pierre Paul Leroy-Beaulieu’ya atfedilen: “Fazla vergi, vergiyi öldürür.” (Trop d’impot tue I’impot. Too much tax kills tax.” sözünü […]