Etiket: mali disiplin

YÜKSEK ENFLASYON MALİYEYE YARADI.

2021 yılı Merkez Bankası başkan değişikliği, faiz kararları, yüksek enflasyon ve değersizleşen TL ile anılacak bir yıl oldu. Peki, bu ekonomik çalkantı ortamında, enflasyonunun yükseldiği, kurun uçtuğu, Türk Parasının değersizleştiği ortamda vatandaşın […]

MALİ DİSİPLİN Mİ DEDİNİZ?

Mali disiplinin en genel ve temel tanımı bütçe denkliği ile ifade edilir. Ancak, günümüz ekonomilerinde kamunun ulaştığı boyut ile mevcut bütçe açıkları, yüksek borç stokları ve bu borçlardan kaynaklanan faiz ödemeleri ülkelerde denk bütçenin sağlanmasını zorlaştırmıştır. Artık günümüz ekonomilerinde mali disiplin denildiğinde sadece denk bütçe değil, sürdürülebilir bir borç seviyesinin ve rasyonel bir bütçe açığının sağlanması olarak da kabul edilmektedir.